© 2017 - Webdesign by : ROBKONING.NL

'Dwars door Amsterdam' is een gemengd koor met ongeveer 30 leden.

In oktober 2009 is het koor opgericht door 11 enthousiaste leden, op initiatief van Nol.
Wij zingen niet alleen Amsterdamse maar ook Nederlandstalige liedjes.

Iedere donderdagavond repeteren wij midden in de Jordaan bij speeltuinvereniging
Ons Genoegen onder leiding van Tiny van Maaren.

Muzikaal worden wij begeleid door accordeonist Arie Verrijken.